SDG Ambition – Bærekraftstransformator

SDG Ambition er et seks måneder langt akseleratorprogram som vil utfordre og støtte medlemmer av UN Global Compact ved å sette konkrete bedriftsmål og iverksette integrering av de 17 bærekraftsmålene (SDGs.)

SDG Ambition

SDG Ambition er et seks måneder langt akseleratorprogram som vil utfordre og støtte medlemmer av UN Global Compact ved å sette bedriftsmål og iverksette integrering av de 17 bærekraftsmålene (SDGs.)

Behovet for SGD Ambition er stort. Verden beveger seg mot netto-null, men arbeidet rundt bærekraftsmålene tar tid. Selv om det fremdeles er mulig å nå målene knyttet til Parisavtalen innen 2030, er akutte tiltak nødvendig. Bedrifter må ta et klart standpunkt til klimakrisen og vise tydelig lederskap for å gjennomføre endringer innen forretningsmodeller og økonomi. SDG Ambition hjelper virksomheter med å trinnvis gjøre transformative forandringer og muliggjøre langsiktig vekst.

SDG Ambition vil styrke og utstyre medlemsbedrifter til å utvikle og implementere innovative forretningsstrategier knyttet til bærekraftsmålene. Gjennom Global Compact Local Networks vil deltakende selskaper vurdere resultater, identifisere risikoområder, oppdage nye muligheter på tvers av forretninger og funksjoner og iverksette ambisiøse tiltak for å oppnå bærekraftsmålene.

Fordeler

Som deltakere i dette programmet får din bedrift en unik mulighet til å få faglig innspill og støtte, veiledning, nettverksmuligheter og lokal forankring som støtte i arbeidet med å sette vitenskapsbaserte klimamål.

  • Lær din bedrift å jobbe strategisk med bærekraft og å sette vitenskapsbasert klimamål
  • Kunnskap om vitenskapsbaserte klimamål, net-zero, metoder, krav, prosesser, fordeler og bruksområder
  • Del kunnskap med kolleger og andre selskaper, nettverk og fagfolk
  • Sertifikat etter gjennomført program

Priser

Participant: 10.000 NOK​

Signatory: 20.000 NOK

Meld din interesse 

Hvis du har spørsmål om programmet er du velkommen til å sende en e-post til  Rebecca.alcolea@globalcompact.no

Les mer om programmet og meld deg på her.