Business & Human Rights Accelerator

Er din bedrift klar for å vise at den støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonale erklærte menneskerettigheter og ikke medskyldig i menneskerettighetsbrudd? Meld dere på Business & Human Rights Accelerator her.

PROGRAMOVERSIKT

Bedrifter kan påvirke menneskerettighetene til sine ansatte, brukere av produktene og tjenestene deres, og lokalsamfunnet rundt virksomheten. Enten om det er indirekte eller direkte i verdikjeden, blir praktisk talt hele spekteret av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter påvirket. Som et resultat av dette har bedrifter både et ansvar og en mulighet til å fremme menneskerettigheter på tvers.

Business & Human Rights Accelerator er et seks måneders program som aktiviserer medlemmer av UN Global Compact på tvers av bransjer og regioner. Dette praktiske kurset vil hjelpe bedrifter å gå fra forpliktelse til handling for menneske- og arbeidsrettigheter.

Vil du lære mer? Se på denne videoen fra informasjonsmøte i november.

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Business and Human Rights Accelerator.

Hva lærer man?

  • Hvordan identifisere ansvar for å respektere menneske- og arbeidsrettigheter, erklært i Menneskerettighetserklæringen og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.
  • Hvordan etablere aktsomhetsvurderinger i tråd med internasjonale standarder.
  • Hvordan rapportere og kommunisere aktsomhetsvurderinger, inkludert gjennom Communication on Progress (CoP), som er det årlige offentlighetskravet for alle medlemmer i UN Global Compact.

Hvorfor delta?

  • Få en forståelse av hvor bedriften ligger an når det gjelder menneskerettigheter.
  • Ta vurderinger av faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og få evnen til å prioritere handling.
  • Lag en handlingsplan for å fremme menneskerettigheter i bedriften og utover.
  • Utvikle et nettverket og møt andre medlemmer av UN Global Compact, samt eksperter for å jobbe sammen om menneskerettigheter.
  • Motta et sertifikat som viser fullført program.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i Business & Human Rights Accelerator må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Være interessert i å sette ambisiøse mål for å jobbe med menneskerettigheter.
  • Utnevne to representanter som deltar i kurset og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger kursutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

 

TIDSLINJE FOR PROGRAMMET

MELD DIN INTERESSE

UN Global Compact Norge lanserte Business & Human Rights Accelerator i slutten av september 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.