Løsningsplattform for Bærekraftige Matsystemer

Vår løsningsplattform for bærekraftige matsystemer er en planlagt prosess og innovasjonsarena for bærekraftige matsystemer. Der legger vi til rette for at bedrifter, organisasjoner og andre aktører sammen skal finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsmålene. I denne løsningsplattformen ønsker vi å sette fokus på dilemmaene som finnes i hele matkjeden fra landbruk/sjømat til maten er på bordet («from farm to fork»). Vi vil jobbe aktivt mot FNs toppmøte om mat, COP26 og FNs havtoppmøte i 2021.

Mål-2-Utrydde-sult

Hvorfor trenger vi en plattform på bærekraftige matsystemer?

Verden har i dag ikke den fremgangen, tempoet og omfanget som trengs og er nødvendig for å nå bærekraftsmålene. Behovet for å sette ambisjoner for å nå bærekraftsmålene i dag større og tydeligere enn før. Det er fremdeles mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og oppnå bærekraftsmålene innen 2030, men da trengs det store og skalerbare tiltak for å øke hastigheten dramatisk. 

I løsningsplattformen for bærekraftige matkjeder ønsker vi å sette vi fokus på dilemmaene i hele matkjeden fra landbruk/sjømat til maten er på bordet («from farm to fork»). Vi ønsker særlig å se på samarbeid og synergier på tvers av matproduksjon innen sjømat og landbruk. Vi vil jobbe aktivt from mot FNs toppmøte på mat, COP26 og FNs havtoppmøte i 2021.

Klimaavtale mellom regjeringen og jordbruket

Norges handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk

EUs nye strategi for bærekraftige matsystemer Farm to Fork

Mat- og jordbruksorganisasjonen, FNs miljøprogram, Mellomstatlig panel for klimaendringer, Det internasjonale fondet for landbruksutvikling og Verdens matvareprogram, tilsammen, foreslår fire brede skift i matvaresystemet

Første Interessentmøte

16. desember 2020 kl.9-10.30:

Arbeidsstrømmer

Etter dialog med aktører i matvarebransjen og innspill på interessentmøter denne våren, er det definert tre arbeidsstrømmer for det videre arbeidet i plattformen.

 1. Regenerativt landbruk – fokus på bedre måling og rapportering av miljøpåvirkning i produksjon
Relevante problemstillinger:
  • Ingen felles enighet for måling og rapportering av miljøpåvirkning
  •  Manglende data og manglende vilje til å offentliggjøre data
  • Datainnhenting er arbeidskrevende
  •  Regenerativt landbruk er ikke et veletablert tema og mangler politisk oppmerksomhet
 1. Bærekraftige forbrukervalg – Fokus på standard og merking av bærekraftig mat
Relevante problemstillinger:
  • Manglende kunnskap om bærekraftige alternativer fører til uønsket atferd på tross av et ønske om endring
  • Mange ulike standarder og metoder for måling
  • Manglende enhetlig merking av produkter
  • Ulike synspunkter på hva bærekraftig mat og matsystemer innebærer
 1. Sjømat – Fokus på opptak av nye fôringredienser og deling av risiko
Relevante problemstillinger:
  • Mangel på risikodeling hindrer skalering av nye fôrråvarer
  • Manglende betalingsvilje for dyrere innsatsfaktorer
  • Krevende å differensiere bærekraftige produkter fra øvrige produkter
  • Manglende transparens i verdikjeden til fôr råvarer
  • Manglende tekniske forutsetninger for storytelling (hvordan bekrefte/fortelle historien til konsumenten om dyrere innsatsfaktorer?)

Plattformens aktiviteter

 • En ”løsningsplattform” i UN Global Compact betyr en planlagt prosess med utgangspunktet i et område som går på tvers av flere bransjer og sektorer, som bærekraftige matkjeder. Vanligvis har vi 30 deltakere i en plattform, 25 av dem er selskaper eller finansaktører. Vi har allerede startet nasjonale løsningsplattformer innen flere andre områder som hav, sirkulær og klimanøytral økonomi, Arktis og finans. Alle løsningsplattformene har det til felles at vi går gjennom fire faser: forprosjekt, ide-fase, diskusjonsfase og implementering. Løsningsplattformen for bærekraftige matvaresystemer er nå i forprosjektfasen der vi etablerer innretning og struktur og ønsker dine innspill.

 

 • Det overordnede målet for løsningsplattformene er å identifisere og starte implementeringen av konkrete forretningsmuligheter og løsninger innen bedriftens/finansaktørens kjeraktivitet, forskning, politikk og nudging-kampanjer. I både havplattformen og plattformen for sirkulær og klimanøytral økonomi har vi for eksempel identifisert henholdsvis 19 og 7 løsninger som er godkjent og støttet av minst tre av plattformdeltakerne.

 

Plattformens aktiviteter oversikt:

 

Fagseminar om bærekraftig landbruk og fremtidens matproduksjon 09.11.2021

Hvorfor skal din bedrift bli med?

Her er tre gode grunner til å bli med i en løsningsplattform: 

 • Bistår bedrifter i å finne fram til konkrete forretningsmuligheter og -løsninger sammen med andre for å forme fremtidens næringsliv
 • Bidrar til tematiske og bransjeoverskridende analyser og kunnskapsinnhenting
 • Det utvider nettverket på tvers av fagområder og bransjer

 

Hva er en løsningsplattform? 

En løsningsplattform er kort fortalt et nettverk eller en arbeidsgruppe som finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer. Et nettverk på tvers av bransjer, fagområder og interesser. Hver løsningsplattform er unik – men alle har på hver sin måte fokus på bærekraftige løsninger. Felles for alle nettverkene er at de samler ulike mennesker, bedrifter og aktører, som kanskje ikke ville samarbeidet ellers. Når de kloke hodene er samlet, begynner det virkelige arbeidet. Da må deltakerne snakke sammen og samarbeide, for å finne og identifisere utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til bærekraft.  

Hvordan fungerer en løsningsplattform i praksis?

La oss si at løsningsplattformen på bærekraftige matsystemer etter et par møter med åpne diskusjoner har funnet ut at matsvinn er en felles bærekraftsutfordring. De bestemmer seg for å gjøre noe for en samstemt digitalisering av matsvinn. Da har de felles identifisert et tema, og en utfordring på tvers.  

Når plattformen har funnet ut av hva som er deres utfordring og mulighet, så må man finne veien videre. Hvordan kan man gjøre denne utfordringen til en bærekraftig businessmulighet? I dette tilfelle er det er mye penger å spare, og med det gode forretningsmuligheter ved å minske matavfallet. Løsningen i dette tilfellet kan være at plattformen går inn for å utvikle et samstemt digitalt verktøy som er tilkoblet hele kjeden fra produsent til butikk eller restaurant.  

Hver løsningsplattform ledes av en prosessleder, med bred erfaring fra prosessledelse – for å sikre en god prosess. Løsningsplattformen Bærekraftig Business i Arktis ledes for eksempel av Tinkr som er et innovasjonsbyrå med hovedkontor i Vadsø og lang erfaring fra innovasjonsprosesser.  

Hvorfor bli med i en løsningsplattform?

Det er mange grunner til å skulle satse på bærekraft og for å bli med i en av UN Global Compact Norges løsningsplattformer. Den viktigste grunnen for din bedrift, er at det er gode muligheter for at det vil være økonomisk lønnsomt. Den viktigste grunnen for samfunnet, er at det vil føre til løsninger på bærekraftsutfordringer. En samarbeidsplattform på tvers av bransjer, og andre barrierer kan også komme virksomheten til gode på andre måter.

 

 

Innmelding

Vi ønsker at maks 30 relaterte aktører skal være med i denne løsningsplattformen. Grunnen til det er at vi ønsker dedikerte, engasjerte bedrifter og aktører som vil bidra («observers bring no value»). For å dekke utgiftene knyttet til arbeidet har vi satt en deltakergebyr som oppfatter alle aktiviteter.

Deltakergebyr 2021:

 • Bedrifter med omsetning på NOK 250 millioner eller mer: NOK 30.000,- Inkluderer deltakelse fra opptil tre representanter fra bedriften.
 • Bedrifter med omsetning under NOK 250 millioner: NOK 10.000,-
 • Organisasjoner, offentlige aktører: NOK 10.000,-

Innmelding skjer ved å bekrefte deltakelse til Thomas på epost: thomas.campbell@globalcompact.no

Deltakelse i plattformen forutsetter allerede medlemskap i UN Global Compact (eller evt. at bedriften melder seg inn) og betalt deltakergebyr.

Kontakt oss

Strategisk rådgiver

Kontakt oss

Plattform Koordinator