UN Global Compact fremgangsmelding («Communication on Progress»)

Hvert år må alle medlemsbedrifter og organisasjoner i UN Global Compact svare på et spørreskjema om sitt arbeid på de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og de 17 bærekraftsmålene. Vi er glade for å kunngjøre lanseringen av en ny og bedre versjon av fremgangsmeldingen fra og med 2023. Felles innleveringsfrist for alle medlemmer er 30. juni.  

Communication on Progress er UN Global Compact sin spørreundersøkelse for medlemmer. Den nye versjonen vil ta i bruk et standardisert, digitalt spørreskjema som vil bidra til sammenlignbare og pålitelige bærekraftsdata. Alle medlemmer skal formidle fremgangen gjennom det nye systemet fra og med 2023. I 2022 gjøres dette i tråd med gjeldende fremgangsmåte og tidsfrister.

 

Tre steg

Fra og med 2023 vil Communication on Progress bestå av følgende: 

  • En uttalelse fra selskapets administrerende direktør som uttrykker fortsatt støtte til UN Global Compact og bekrefter en forpliktelse til de ti prinsippene.  
  • Et spørreskjema som inneholder spørsmål om selskapets handlinger knyttet til de ti prinsippene og bærekraftsmålene. Skjemaet er strukturert i 5 seksjoner: styring, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. 
  • En universell rapporteringsperiode hvert år som foregår mellom mars og 30 juni. 

Spørreskjema og uttalelse dokument vil være tilgjengelig for å fylle ut digitalt via medlemmers dashbord ila. mars 2023.

Bli klar – få med deg webinar

Mer informasjon om arrangementene kommer, påmelding til arrangementet den 15. februar er tilgjengelig her.

Fordeler med den nye fremgangsmeldingen

Den nye versjonen gir medlemmene våre mange fordeler og vil resultere i bedre data. Det gjør det mulig for medlemsbedriftene å: 

  • Bygge troverdighet og merkevareverdi ved å vise forpliktelse til de ti prinsippene og bærekraftsmålene. 
  • Måle og demonstrere fremgang på de ti prinsippene til interessenter, på en konsistent og strømlinjet måte. 
  • Utvikle ekspertise og kunnskap og gjøre forbedringer kontinuerlig, ved å identifisere mangler, få tilgang til veiledning og sette bærekraftige mål. 
  • Sammenligne fremgang med andre bedrifter gjennom tilgang til en av verdens største, gratis og offentlige database om selskapers bærekraftsarbeid. 

 

Nyttige lenker

 

Bruk UN Global Compact Academy for å lære mer om fremgangsmeldingen, Communication on Progress

Ofte stilte spørsmål

Generelt

Hva er endret på den nye versjonen?

Endringene inkluderer kravet om å fylle ut et online spørreskjema om de ti prinsippene og elektronisk signere CEO-erklæringen om fortsatt støtte. Dette gjøres gjennom vår ny digitale plattform  tilgjengelig via dashbordet.

Den nye versjonen inkluderer ikke de tidligere differensieringsnivåene. Det vil for eksempel ikke være separate avanserte, aktive eller lærende nivåer.

Ny frist for innlevering er nå felles for alle medlemmer, og vil være mellom 1. mars – 30. juni hvert år.

 

Kan man rapportere på norsk, og finnes det er norsk versjon av spørreskjemaet?

Ikke foreløpig, men vi jobber med saken.

 

 

Om spørreskjemaet

Hvor kan man finne spørreskjemaet?

Spørreskjemaet (i pdf og Excel) er tilgjengelig på den globale siden til UN Global Compact og på UN Global Compact Academy. Direkte link her.

På side 45 finner man detaljer om spesifikke spørsmål basert på bransje.

Spørreskjema vil være tilgjengelig for å fylle ut digitalt via medlemmers dashbord mellom 1. mars – 30. juni 2023.

Etter man har fullført spørreskjemaet, er det mulig å skrive det ut.

 

Hva gjør man hvis man er en nyoppstartet bedrift og ikke har et svar på alle spørsmålene for øyeblikket?

De fleste spørsmålene har et svaralternativ for spørsmål man ikke kan svare på. Velg det når det er behov, og fyll inn ytterligere med informasjon for å forklare valget ditt.

 

Tidsramme

Må alle fullføre Communication on Progress innen slutten av juni 2023?

Ja. Hvis man allerede har levert Communication on Progress i år, trenger du ikke å levere på nytt før juni 2023. For 2022, vennligst send inn Communication on Progress innen eksisterende frist.

 

Hvordan skal bedrifter som ble medlem i 2022 levere?

Bedrifter som ble medlem i 2022 må bruke den oppdaterte versjonen fra og med 2023. Man er pålagt å sende inn en Communication on Progress kalenderåret etter at man medlem. Så hvis man ble medlem i kalenderåret 2022, må de sende inn Communication on Progress i 2023.