Bli med

Velkommen til verdens største nettverk innen bærekraft og business. UN Global Compact består av virksomheter over hele verden, som ønsker å jobbe med bærekraft og ta samfunnsansvar. Deltakelse i UN Global Compact tilbyr virksomheten din både et systematisk rammeverk for bærekraftsarbeidet og tilgang til verdens største nettverk innen bærekraft og business.

Fordeler ved å delta i initiativet

 • Bidra til å bygge FNs organisasjon og verdens største bevegelse for et bærekraftig næringsliv og fremtid.

 

 • Nettverksbygging med noen av Norges mest fremtredende bedriftsledere i Norges og verdens største initiativ for bærekraftig næringsliv. Samlinger for toppledere og for bærekraftssjefer. Se alle våre norske deltakere her.

 

 • Tilgang til vårt digitale læringsakademi for deltakende virksomheter og alle deres ansatte med bred tilgang til pålitelig innhold innen bærekraft og bærekraftig utvikling.

 

 • Unik tilgang til deltakelse i vårt kompetanseprogram for bærekraft. Programmet er utarbeidet med mål om å støtte virksomheters bærekraftsarbeid, både ved å muliggjøre økt kompetanse blant deres ansatte og fasilitere gjennomføringen av viktige tiltak.

 

 • Funksjonelle nettverk og kurs knyttet til virksomhetens klima-, bærekrafts- eller samfunnsansvar, herunder også rapportering. Mer om nettverkene her.

 

 • Årlig Fremgangsmelding til UN Global Compact, som gir en god statusoppdatering, innsikt  og inspirasjon til videre arbeid med bærekraft. Fremgangsmeldingen er nyttig og kan brukes ved intern kommunikasjon så vel som eksternt ved for eksempel i anbudsprosesser.

 

 • Arrangementer og aktiviteter i Norge, deriblant mulighet for tilgang til sceneplass på Fremtidens Næringslivsscene under Arendalsuka. Les mer om våre arrangement.

 

 

 

Innmelding steg for steg
 1. Virksomhetens øverste leder signerer følgende brev som bekrefter ønske om deltakelse i UN Global Compact initiativet:

Brevmal for bedrifter PDF

Brevmal for bedrifter – Word format: Letter of Commitment Word[9791]

Brevmal for organisasjoner

 1. Fyll ut innmeldingsskjema og last opp brevet:

Viktig: Husk å lenke til nettsiden deres (bruk hele lenken – inkludert https://)

Innmeldingsskjema for bedrifter

Innmeldingsskjema for organisasjoner

 1. Du blir kontaktet av UN Global Compacts globale hovedkontor.
 2. Deltakelse i UN Global Compact blir godkjent og du blir kontaktet av UN Global Compact Norge for videre samtaler.

 

 

Bakgrunn om medlemskap i UN Global Compact

HVEM KAN BLI MEDLEM?

Små, mellomstore og store bedrifter, organisasjoner og andre aktører kan bli deltakere i UN Global Compact uavhengig av antall ansatte og omsetning. For å bli en deltakende virksomhet må man søke om deltakelse og bli vurdert av vårt hovedkontor i New York. UN Global Compact godtar ikke alle bedrifter som deltakende virksomhet. Eksempelvis kan ikke tobakk- og klasebombeprodusenter ta del av initiativet. Du kan lese mer om ekskluderingskriteriene våre på de internasjonale sidene.

KATEGORIER FOR DELTAKELSE

Fra og med 2022 vil vi kun ha én deltakelseskategori («Participant») å tilby, i tillegg til muligheten for nasjonalt deltakelse for virksomheter som har hovedkontor og hvor den primære deltakelsen til virksomheten er registrert i et annet land («Subsidiary»).

Subsidiary: deltakelse i UN Global Compact er registrert globalt ved deres globale hovedkontor. Virksomheten blir regnet som «norsk» dersom den har hovedkontor i Norge. Dersom en virksomhet som har hovedkontor i et annet land ønsker å delta i UN Global Compact Norges aktiviteter må den derfor tegne en «Subsidiary» deltakelsesavtale lokalt i Norge. Som «Subsidiary» deltaker er det hovedkontoret globalt som har ansvar for den årlige bærekraftsrapporteringen. Virksomhetens globalt kontor (HQ – Headquarters) inkluderer da et eget avsnitt om aktiviteter i Norge i den globale rapporteringen.

Den totale oversikten for årlige kontingenter ved deltakelse i UN Global Compact for virksomheter er basert på virksomhetens omsetning og utledes som følger (fra 2022 for nye deltakende virksomheter og fra 2023 for eksisterende deltakere):

Notat: omsetning og kontingenter vises i amerikanske dollar (USD) grunnet den globale naturen til UN Global Compact initiativet. Virksomheter i Norge faktureres i norske kroner (NOK).

 

Bærekraftsmålene