Webinar #2 om klimaledelse: Hvordan skape eierskap, aksept og engasjement for klimabeslutninger?

Velkommen til klimaledelse-webinar #2: Hvordan skape eierskap, aksept og engasjement for klimabeslutninger?

Tidspunkt

10. mai
Kl. 15:00 -

Sted

digitalt

Arrangør

C40 Oslo, Næring for Klima og Skift – Næringslivets klimaledere.

Hvem kan delta?

  • Alle

Elisabeth Tørstad, CEO hos Skiftmedlemmet Asplan Viak ønsker velkommen og introduserer programmet hvor du møter:

– Espen Karlsen, CEO Jernia
– Justyna Glusman, Vice Mayor for Sustainability, the City of Warsaw
– Trond Markussen, president i NITO

Etter innleggene får vi refleksjoner fra:
– Svein Stølen, rektor ved UiO
– Lan Marie Berg, byråd for Miljø og Samferdsel

I denne serien på tre webinarer ser vi på klimaledelse fra forskjellige perspektiver, tar for oss en rekke sentrale utfordringer for ledere som ønsker å sette klimahensyn i kjernen av deres beslutningstaking, og vi viser frem eksempler på praksis som fungerer.

I webinar #2 vil vi se på klimaledelse ut ifra perspektiver om demokrati, inkludering, engasjement og deltakelse.

Vi vil se utøvelse av klimaledelse i et samfunn med sterk motstand mot temaet «klima først”, der Warsawa er et spennende case.

Vi har invitert Jernia som vil snakke om hvordan de kan justere forretningsmodellen for å bidra til et lavere karbonavtrykk og samtidig ta vare på sine ansatte i en tid der vi bygger tilbake fra en pandemi.

Og vi har invitert lederen for fagforeningen for norske ingeniører til å snakke om utfordringene de står overfor når vi trenger å gå over fra eksisterende virksomhet og industri mot en ny og grønnere fremtid.

Webinaret er et samarbeid mellom C40 Oslo, Næring for Klima og Skift – Næringslivets klimaledere.

Meld deg på

Tidspunkt:

10. mai

Sted:

digitalt

Arrangør:

C40 Oslo, Næring for Klima og Skift – Næringslivets klimaledere.

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding