Vil Åpenhetsloven bidra til et mer rettferdig næringsliv?

Offentlige virksomheter stiller mer miljø- og klimakrav i sine anskaffelser, men oppfølging av om anskaffelsene overholder krav om menneskerettigheter og sosiale rettigheter er svært mangelfull.

Tidspunkt

16. aug
Kl. 15:00 - 16:00

Arrangør

Factlines AS

Hvem kan delta?

Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring stiller kun 27% av statlige virksomheter og 28% av kommunene krav om ivaretakelse av menneskerettigheter når de anskaffer. Dette på tross av at lov om offentlige anskaffelser, LOA §5, trådte i kraft allerede i 2017 og Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.202.

Til å belyse dette inviterer vi til samtale mellom divisjonsdirektør Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og en viktig representant fra næringslivet (TBC).

Avslutningsvis vil  Factlines lansere bransjestatus på oppfølging av leverandører på sosiale rettigheter, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Beskrivekse: For første gang offentliggjør Factlines anonymiserte data basert på det digitale arbeidet med oppfølging av etiske krav over 10 år.
Hvordan ligger din bransje an? Hva er hovedtrendene?

Medvirkende
  • Siri Engesæth, CEO, Factlines AS
  • Dag Strømsnes, Divisjonsdirektør, DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Les mer her.

Meld deg på

Tidspunkt:

16. aug

Arrangør:

Factlines AS

Hvem kan delta?