UNGC Norge: Matplattformen – Videreutvikling av løsninger

13. Oktober 10:00-11:00 holder vi et åpent arrangement for å presentere de pågående initiativene som ønsker mer input fra andre deler av bransjen.

Tidspunkt

13. okt
Kl. 10:00 - 11:00

Sted

Teams

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Den nasjonale plattformen for mat, har samlet ulike ledere innenfor matbransjen med et mål om å håndtere utfordringer knyttet til bærekraft. Den første syklusen av dette programmet fokuserte på tre hovedområder. Gjennom denne konsultasjonsfasen ble fem prosjekter til, som man potensielt ønsker å gå videre med og utvikle. Vi ønsker nå å hjelpe bedriftene til å gå videre med konkrete prosjekter i prosjektgrupper. Vi ønsker med dette å invitere interessenter fra den første syklusen, inn i møte med nye interessenter for å berike samtalene og sammen skape nye, bærekraftige løsninger. UN Global Compact Norge fokuserer på de følgende områdene:

Regenerativt landbruk   

  • Utvikling av program for kompetanseheving om regenerativt landbruk for hele verdikjeden   
  • Utvikling av verktøy for måling av regenerativt landbruk. En standard for måling av jordhelsen over tid og setting av individuelle startpunkter basert på et felles utgangspunkt.   

Bærekraftige forbrukervalg   

  • Etablere en felles norsk standard bærekraftige produkter basert på et internasjonalt rammeverk (som EU PEF eller SAFA) tilpasset norske forhold. For å kunne bruke merkingen må aktørene signere en erklæring for å gi troverdighet til ordningen.

Sjømat

  • Etablere en felles msarkedsstandard for bærekraftig laks. Løsningen innebærer et forum i samarbeid med forhandlere for å definere hva som kreves for å merke og markedsføre laks som bærekraftig. Dette kan inkludere definisjonen av en metodologi som innebærer parametere og data som kan brukes for måling. 

 

Program:

Introduksjon (Knut Moestue) 10:00 – 10:10
Initiativ 1: Kompetansehevingsprogram for regenerativt landbruk: (Nestle, Axel Heiberg-Andersen) 10:10 – 10:20
Initiativ 2: Verktøy som man kan bruke til å måle regenerativt landbruk (Nortura, Cecilie Hultman) 10:20 – 10:30
Initiativ 3: En felles norsk standard for bærekraftige matvarer

(Orkla, Johanne Kjuus)

10:30 – 10:40
Initiativ 4: Felles markedsstandard for bærekraftig laks
(Skretting, Leif Kjetil Skjæveland)
10:40 – 10:50
Oppsummering av veien videre 10:50 – 11:00

Meld deg på

Tidspunkt:

13. okt

Sted:

Teams

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding