UN Global Compacts årlige Fremgangsmelding (Communication on Progress): Spørsmål og erfaringsdeling

I dette webinaret vil vi gi deg en rask oversikt over det nye systemet for den årlige Fremgangsmeldingen til UN Global Compact. Etterpå vil vi særlig fokusere på vanlige spørsmål (FAQ) og verktøydemo. En av pilottesterne fra i fjor vil dele sine erfaringer. Det er også satt av tid til spørsmål. 

Tidspunkt

7. jun
Kl. 09:15 - 10:00

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Fra 2023 vil UN Global Compact introdusere sitt nye digitale system for den årlige Fremgangsmeldingen (Communication on Progress) som alle medlemmer skal levere. Det digitale systemet er utformet som en undersøkelse i tråd med de Ti prinsipper, strukturert i fem seksjoner: selskapsstyring, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Det er ca. 60 spørsmål du blir bedt om å svare på, hvorav flere av spørsmålene er avkrysningsbokser. 

 

I tillegg introduserer vi en universell innleveringsperiode. Det betyr at fra 2023 skal alle medlemmer levere Fremgangsmeldingen mellom 27. mars og 30. juni. 

 

Har du spørsmål om hvordan dette fungerer, hva du må gjøre og hvordan prosessen vil bli? 

 

I dette webinaret vil vi igjen gi en kort introduksjon til det nye fremdriftsvarslingssystemet. Vi vil deretter utforske de vanlige spørsmålene (FAQ) og verktøydemoen dypere. Du vil også ha sjansen til å høre fra én av våre medlemmer, som var en del av pilottestingsprosjektet (the Early Adopters project). Her vil det også være mulig å stille spørsmål. 

Dato: 7. juni 2023, 9:15-09:10   

 

Sted: Digitalt via Teams   

 

Språk: Norsk 

Meld deg på

Tidspunkt:

7. jun

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?