UN Global Compacts årlige Fremgangsmelding (Communication on Progress): Klima og miljø og antikorrupsjon

I dette webinaret vil vi gi deg en rask oversikt over det nye systemet for den årlige Fremgangsmeldingen til UN Global Compact. Deretter vil vi særlig fokusere på det som dreier seg om klima og miljø og antikorrupsjon. En av pilottesterne i fjor vil dele av sine erfaringer. Det er også satt av tid til spørsmål. 

Tidspunkt

13. apr
Kl. 12:00 - 13:00

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Fra 2023 introduserer UN Global Compact sitt nye digitale system for den årlige Fremgangsmeldingen (Communication on Progress) som alle medlemmer må levere. Det digitale systemet er utformet som en spørreundersøkelse på linje med de Ti Prinsipper, strukturert i fem seksjoner: selskapsstyring, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Det er ca. 60 spørsmål man blir bedt om å svare på, hvorav flere av spørsmålene er avkrysning.     

I tillegg introduserer vi en universell innleveringsperiode. Det betyr at fra 2023 skal alle medlemmer levere Fremgangsmeldingen mellom 27. mars og 30. juni.  

Har du spørsmål om hvordan dette fungerer, hva du må gjøre og hvordan prosessen blir?   

I dette webinaret vil vi igjen gi en kort introduksjon til det nye Fremgangsmelding-systemet. Vi vil deretter utforske dypere spørsmålene knyttet til Klima og miljø og antikorrupsjon, og høre fra én av våre medlemmer som var en del av Pilottestingsprosjektet (the Early Adopters project). Her vil det også være mulig å stille spørsmål.

Dato: 13. april 2023, 12:00-13:00   

Sted: Digitalt via Teams   

Språk: Norsk 

Meld deg på

Tidspunkt:

13. apr

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?