Tredje boligsektor – Fra små piloter til store byer - UN Global Compact Norway

Tredje boligsektor – Fra små piloter til store byer

Boligprisene har vokst markant de siste årene og skapt et skille mellom de som er innenfor og de som er utenfor boligmarkedet. Det blir stadig vanskeligere å komme inn i markedet, spesielt for førstegangskjøpere, vanskeligstilte og andre grupper som av ulike årsaker ikke oppfyller kravene som stilles for å få boliglån. I hovedstaden ser de som ikke kan kjøpe egen bolig seg nødt til å leie dyrt og “kaste pengene ut av vinduet”. Eierlinja gir store fordeler til de som eier framfor de som leier. Dette fører også til at mange ser bolig som et spekulasjonsobjekt, noe som presser prisene ytterligere opp.

Tidspunkt

13. aug
Kl. 12:00 - 14:00

Arrangør

Kritisk bynettverk, UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle
I andre europeiske land har man prøvd med å utvikle en tredje boligsektor bestående av ikke-kommersielle boliger. Noen steder er dette nye tiltak, andre steder er det snakk om lange tradisjoner. I Wien har en lyktes med å regulere boligmarkedet og gi befolkningen tilgang til rimelige boliger takket være denne sektoren. I Oslo lanserte byrådet i mai 2019 prosjektet “Nye veier til boligmarkedet”. Ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har de en drøm om at 20 prosent av nye boliger i Oslo skal styres av en sosial boligpolitikk. De skal prøve ut ulike alternativer i små pilotprosjekter.
I denne panelsamtalen ønsker vi å diskutere status for boligmarkedet i Oslo. Hvordan bidrar boligmarkedet til økte forskjeller og hvordan kan en tredje boligsektor være svaret på problemet? Vi ønsker også å snakke om status for pilotprosjektene som allerede finnes i Oslo, og diskutere hvordan vi kan gjennomføre dem i enda større skala.  Hva er det som hindrer pilotene fra å ta av? Hva er det som skal til for å sikre Oslos innbyggere tilgang på rimelige og gode boliger til?
Deltagere:
  • Reduser husleia/min dritt leilighet
  • Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo
  • Tøyen boligbyggelag
  • Kjetil Gyberg, forfatter av boka «Boligdrømmen»
  • Siri Gåsemyr Staalesen
  • Debattleder/ordstyrer: Alf Jørgen Schnell, Kritisk bynettverk

Meld deg på

Tidspunkt:

13. aug

Arrangør:

Kritisk bynettverk, UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle