Topplederdebatten 2020 med bla. Jens Ulltveit-Moe og Kristin Skogen Lund: Bærekraft og Corona – hvilke lederegenskaper er avgjørende når krisene står i kø? - UN Global Compact Norway

Topplederdebatten 2020 med bla. Jens Ulltveit-Moe og Kristin Skogen Lund: Bærekraft og Corona – hvilke lederegenskaper er avgjørende når krisene står i kø?

Med Matts Johansen CEO Aker BioMarine, investor Jens Ulltveit-Moe, CEO i Storebrand Odd Arild Grefstad, president og CEO i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund og CEO i UN Global Compact Norge Kim N. Gabrielli.  Debatten ledes av Hanne Christiansen, Aftenposten. Debatten vil sette fokus på næringslivets rolle i samfunnet og styrets og toppledelsens ansvar for langsiktig verdiskaping for alle. Utfordringene var allerede store nok – og så kom corona…

Tidspunkt

11. aug
Kl. 08:00 - 09:30

Arrangør

FutureBoards, Aftenposten og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Er næringslivets toppledere rustet for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene i historiens største endringstiår? Hva slags kompetanse, holdninger og verdier trenger vi på toppen av beslutningspyramiden, og hvordan kan nordiske selskaper ta internasjonalt lederskap i dette arbeidet? FutureBoards, Aftenposten og UN Global Compact Norge inviterer investorer, styremedlemmer/-ledere og toppledere fra norsk næringsliv for å finne svaret.

 

CEO Aker BioMarine Matts Johansen, investor Jens Ulltveit-Moe, CEO i Storebrand Odd Arild Grefstad, president og CEO i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund og CEO i UN Global Compact Norge Kim N. Gabrielli. Innledende kommentar v/Turid E. Solvang, FutureBoards. Debatten ledes av Hanne Christiansen, Aftenposten.

Lenke til streaming kommer. Send en mail til kommunikasjon@globalcompact.no for å forespørre invitasjon til fysisk oppmøte.

Innledende kommentar v/Turid E. Solvang, FutureBoards

Paneldebatt ledet av Hanne Christiansen, Aftenposten

Meld deg på

Tidspunkt:

11. aug

Arrangør:

FutureBoards, Aftenposten og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle