Target Gender Equality Program 2022 (Norwegian track)

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene.

Tidspunkt

1. nov
3. mar

Arrangør

UN Global Compact Norway

Hvem kan delta?

Target Gender Equality er et akseleratorprogram for bedrifter som ønsker å styrke kvinners myndiggjøring i sin organisasjon. Dette innebærer implementeringen av våre «Women’s Empowerment Principles» og kurs som hjelper dere å fremme bedriftens bidrag til bærekraftsmål 5.5 som krever kvinners fulle deltakelse og like muligheter for lederskap innen 2030. Ved bruk av tilrettelagt resultatanalyse, kapasitetsbyggingsworkshops og dialog med interessenter, legger programmet til rette for å sette og nå ambisiøse mål for kvinners representasjon og lederskap i næringslivet.
Les mer om programmet og innhold her. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.

Meld deg på

Tidspunkt:

1. nov
3. mar

Arrangør:

UN Global Compact Norway

Hvem kan delta?

Påmelding