Sirkulærøkonomi: Klar for å slutte sirkelen?

For ett år siden fikk Norge en nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Hva har skjedd siden den tid? Og  hva  kan  virksomheter  gjøre  for å bygge bærekraftige forretningsmodeller?

Tidspunkt

16. aug
Kl. 12:00 - 13:00

Sted

Torvet 1A

Arrangør

Sopra Steria

Hvem kan delta?

Sammen med resten av verden, står Norge og norsk næringsliv overfor komplekse bærekraftutfordringer, som krever at vi endrer våre tankesett. For å skape et samfunn som bygger på en bærekraftig utnyttelse av verdens ressurser, må privat næringsliv, offentlig sektor, frivillige organisasjoner, akademia og innbyggere endre måten vi lever på, hvordan vi jobber, og hvordan vi utvikler produkter og tjenester.

Hvordan kan virksomheter gå frem for at bærekraft skal bli et konkurransefortrinn?

Medvirkende
  • Eivind Kristoffersen, PhD i digital sirkulær økonomi og senior manager, Sopra Steria
  • Trine Schei Grande, Partner, Footprint
  • Petter Hellman, Administrerende direktør, Møller Mobility Group
  • Runa Haug Khoury, Administrerende direktør, AION by Aker BioMarine
  • Turid Grotmoll, Konsernsjef, Fremtind Forsikring
  • Tobias Studer Andersson, Innovasjonsdirektør, Sopra Steria

Les mer her.

Meld deg på

Tidspunkt:

16. aug

Sted:

Torvet 1A

Arrangør:

Sopra Steria

Hvem kan delta?