SDG Ambition Accelerator: Akselerer integrasjonen av bærekraftsmålene i virksomheten

Bli med for en praktisk tilnærming om hvordan man kan inkorporere bærekraftsmålene i egen virksomhet og for å utforske mulighetene for å skape langsiktig verdi for din bedrift og for samfunnet.

Tidspunkt

5. des
11. apr

Sted

Digitalt

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

“SDG Ambition Accelerator” er en god mulighet til å intensivere bærekraftsarbeidet. Din bedrift velger ett bærekraftsmål å fokusere på, og i løpet av de 3 månedene programmet pågår brukes en 8-trinns praktisk tilnærming for å implementere bærekraftig endring i virksomheten. I løpet av akseleratoren vil du sammen med andre deltakere utforske ledende referansepunkter og lære hva som trengs for å oppnå bærekraftsmålet du ønsker, og hvordan andre selskaper gjør det. Deretter settes mål og delmål, med tiltak for hvordan man skal nå disse. Til slutt lager man en prosjektplan som pitches i plenum. Akseleratorprogrammet inneholder en kombinasjon av workshops som varer i en til tre timer hver, «on-demand» trening/egen læring og fire interne «check-ins» med din ambassadør. Kurset starter i desember og slutter i april. Les mer om innhold, praktisk informasjon, tidsplan og meld deg her. Påmeldingen stenger 30. november 2023.    
Les mer om innhold, praktisk informasjon, tidsplan og meld deg her. Påmeldingen stenger 30. november 2023.

Meld deg på

Tidspunkt:

5. des
11. apr

Sted:

Digitalt

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Påmelding