SDG Ambition Accelerator 2022 (Nordics Track)

Ta del i vårt 6-måneders “SDG Ambition”-akseleratorprogram for å utforske relevant bærekraftsmålene og forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst.

Tidspunkt

17. okt
27. apr

Arrangør

UN Global Compact Norge i samarbeid med UN Global Compacts Sverige og Finland

Hvem kan delta?

Bedrifter over hele verden står med en unik mulighet til å utvikle post-pandemiske forretningsstrategier som integrerer bærekraftsmålene og bidra til å bygge mer inkluderende og bærekraftige samfunn. “SDG Ambition” er et seks måneders akseleratorprogram som utfordrer og støtter UN Global Compacts bedriftsmedlemmer til å sette ambisiøse bedriftsmål og akselerere integreringen av bærekraftsmålene i virksomheten. Benytt muligheten til å forsterke integreringen av bærekraftsmålene og UN Global Compacts Ti prinsipper for ansvarlig næringsliv i forretningsstrategien, driften og interessenthåndtering med akseleratorprogrammet SDG Ambition. SDG Ambition Accelerator er en kombinasjon av on-demand content og live facilitated sessions og gå over seks måneder. Kurset begynner 30 September 2022. Bedriftene må være medlem av UN Global Compact eller villig til å bli med for å delta i programmet.    
Les mer om programmet og innhold her. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.

Meld deg på

Tidspunkt:

17. okt
27. apr

Arrangør:

UN Global Compact Norge i samarbeid med UN Global Compacts Sverige og Finland

Hvem kan delta?

Påmelding