"Rapportlansering: The Cleanup Generation" - UN Global Compact Norway

«Rapportlansering: The Cleanup Generation»

Young Sustainable Impact (YSI) har på oppdrag fra KMD sett på hvordan man kan skape økt engasjement hos unge for bærekraftsmålene. Rapporten munner ut i klare forslag og politikkanbefalinger. For å  inkludere og engasjere unge til medvirkning og handling i klimaspørsmålet og i samfunnsutviklingen er det viktig med kunnskap om hvordan man kan medvirke og påvirke. YSI har hentet råd og erfaring fra ungdom og fagfolk i flere land for å se på hva vi kan lære og hvor Norge kanskje kan gå foran.

Påmelding her.

Se live her.

 

Tidspunkt

10. aug
Kl. 15:00 - 16:00

Arrangør

YSI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Meld deg på

Tidspunkt:

10. aug

Arrangør:

YSI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle