Praktisk Prosjektledelse minikonferanse 2021: Bærekraft

Årets konferanse tar for seg bærekraft, og hvordan prosjekt som arbeidsform er et redskap for omstilling.

Tidspunkt

27. mai
Kl. 09:00 - 10:00

Sted

digitalt

Arrangør

Den norske dataforening og Norsk Forening for Prosjektledelse

Hvem kan delta?

  • Alle

«Bærekraft» handler om en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. FN vedtok i 2015 17 bærekraftsmål som en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Stadig flere virksomheter og organisasjoner har prioritert nettopp bærekraft i sine strategisk mål og jobber målrettet med bærekrafig utvikling innen økonomi, miljø og sosiale forhold. For mange virksomheter innebærer dette å se nytt og helhetlig på sine verdistrømmer.

Hvordan bruker vi prosjekt som arbeidsform i denne omstillingen? Hvordan bør et slikt prosjekt forankres i linjen, og hva blir prosjektleders rolle?

Vi inviterer til minikonferanse 27. mai for å gjøre et dypdykk inn i problemstillingen. Kom og hør hvilke praktiske erfaringer andre har gjort allerede, hva de gjorde smart og kanskje ikke fullt så smart.

Program finner du her.

Meld deg på

Tidspunkt:

27. mai

Sted:

digitalt

Arrangør:

Den norske dataforening og Norsk Forening for Prosjektledelse

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding