Panelsamtale: Er uføretrygd den eneste veien å gå? - UN Global Compact Norway

Panelsamtale: Er uføretrygd den eneste veien å gå?

De fleste kjenner noen som har hatt det vanskelig. For noen kan vanskene bli så utfordrende at uføretrygd virker som eneste vei å gå.

Tall fra NAV viser at 35 prosent av uføretrygdede mottar trygd på grunn av psykiske vansker, og tallet vokser. Ca. 10,5 prosent av befolkningen mellom 18-67 år er uføretrygdet.

Bli med på panelsamtalen med varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, grunnlegger av The Human Aspect Jimmy Westerheim, erfaringskonsulent og initiativtaker Marius Lucas Strøm Pettersen, daglig leder i Fontenehus Norge Torhild Stimo, og forsker June Ullevoldsæter Lystad.

Meld deg på under for å delta fysisk på Skatten, men merk at det er begrenset med plasser. Arrangementet livestrømmes på nettsidene til UN Global Compact: https://globalcompact.no/digitalt-alternativ-til-arendalsuka-pa-skatten/

Tidspunkt

11. aug
Kl. 14:30 - 15:30

Arrangør

The Human Aspect, Fontenehus Norge og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Utfordringer og vanskeligheter er en naturlig del av livet for de fleste. Tall fra NAV viser at 35% av mottakere av uføretrygd har dette på grunn av psykiske vansker og at det stadig blir flere og flere på trygd. Vi alle kjenner noen som har hatt det vanskelig i livet, der dette har gått utover deres livskvalitet. For noen kan vanskene bli så utfordrende at uføretrygd virker som eneste vei å gå. Med uføretrygd får man inntektssikring som er godt å ha når livet ikke strekker til og arbeid/utdanning blir for vanskelig. Det er en veletablert merkelapp at når uføretrygden kommer er man for dårlig til arbeid eller skole. Det er gjerne ingen vei ut av det. Er du arbeidsfør eller ufør, blir ofte det som virker som de eneste alternativene i dagens system.

Panelet ønsker å fokusere på mulighetene, og se om det kan finnes andre løsninger som sørger for at mennesker opprettholder følelsen av verdi. Fordi er det nemlig slik at uføretrygd er eneste vei å gå?

Panelet streames live som del av den digitale Arendalsuka og starter kl 14:30-15:30 tirsdag 11 august. Det er også mulig å komme til Skatten. Det er begrenset plasser.

Hør fra varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, Marius Strøm Pettersen, Prosjektleder/Erfaringskonsulent i Oslo Kommune som også har levd erfaring, Jimmy Westerheim, Daglig leder hos The Human Aspect og som pårørende til flere uføre, Torhild Stimo, Daglig leder hos Fontenehus Norge, June Ullevålseter Lystad, Phd fra OUS/UiO og en politiker, som diskuterer hvilke alternativer vi har for å gi mennesker følelsen av mening og nytte tilbake.

Meld deg på

Tidspunkt:

11. aug

Arrangør:

The Human Aspect, Fontenehus Norge og UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle