Oppstartsmøte: Løsningsplattform for Bærekraftige Matsystemer - UN Global Compact Norway

Oppstartsmøte: Løsningsplattform for Bærekraftige Matsystemer

Er du interessert i bærekraftig matsystemer og omstilling? Er du opptatt av utfordringer og muligheter, og har lyst til å være med å finne bærekraftige løsninger og forretningsmuligheter knyttet til matsystemene? Bli med på oppstartsmøte i UN Global Compact Norge sin nye løsningsplattform ”Bærekraftige Matsystemer” 26. Januar!

Tidspunkt

26. jan
26. jan
Kl. 09:00 - 10:30

Sted

Digitalt

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

En løsningsplattform, er en planlagt prosess for at bedrifter, organisasjoner og andre aktører sammen skal finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsmålene.

Løsningsplattformen vil vi sette fokus på både utfordringer og muligheter som finnes i hele matkjeden: fra hvordan vi kan kaste mindre mat, regenerativt landbruk/sjømat og hele prosessen fra jord til bord. Bedrifter som er en del av plattformen vil jobbe aktivt mot FNs toppmøte om mat, COP26 og FNs havtoppmøte i 2021.

Oppstartsmøtet bygger på innspillsmøtet vi holdt i desember med ulike aktører i sektoren. Under møte ble det klart at det var to områder som tydelig skilte seg ut: overgang til sunnere og mer bærekraftige forbrukermønstre og styrking av regenerativ og null-utslipp matproduksjon. Er dette noe din bedrift kunne vært interessert i? Bli med på et uforpliktende oppstartsmøte hvor vi ser nærmere på disse, og flere andre spennende områder for å jobbe mot bærekraftige matsystemer. Vi får også presentert inspirerende caser fra bedrifter, for å kick-starte arbeidet i løsningsplattformen.

Program

  1. UN Global Compact Norges løsningsplattform for bærekraftige matsystemer
  2. Resultater fra interessentmøtet og fortsatt innspillsmulighet i idé-fasen
  3. Caser fra bedrifter
  • Johanne Kjuus – Bærekraftsansvarlig, Orkla Foods Norge
  • Axel Heiberg-Andersen – Corporate Communication Manager, Nestlé Norge
  • Flere foredragsholdere vil fortløpende bli kunngjort her i programmet
4. Løsningsplattform: Konseptet og tidslinje 2021
5. Workshop: Hvilke konkrete prosjekter, strategier eller initiativ innen bærekraftige matsystemer ønsker din bedrift å sette i gang?

Meld deg på

Tidspunkt:

26. jan
26. jan

Sted:

Digitalt

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle