Omstilling 2020: Abelia live - Grønn omstilling - UN Global Compact Norway

Omstilling 2020: Abelia live – Grønn omstilling

2020. Året med pandemi, urolige finansmarkeder, geopolitiske helomvendinger og et arbeidsliv i tilnærmet reform. Enda er vi bare halvveis i året. All tvil er slettet: Omstilling er den nye normalen. Hvordan står det til med Norges omstillingsevne, hva er status i det internasjonale omstillingsmesterskapet og hvordan kan den mye omtalte omstillingen skyte fart?
Del 3: Grønn omstilling

Kunnskaps- og teknologibedriftene er spydspissene i kampen for grønn omstilling.

I denne sesjonen får du du siste nytt om den grønne omstillingen; hva må vi gjør mer av og hvilke virkemidler for omstilling kreves. Vi får inspirerende eksempler fra de som står fremst i arbeidet med kampen for en grønnere fremtid.

Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia holder introduksjon

Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i Norwegian Venture Capital Association (NVCA). De miljømessige utfordringene verden står overfor påvirker også norske investorer til å sette bærekraftige investeringer høyt på agendaen. Ellen Vold vil presentere fersk innsikt om hvordan den norske PE- og VC-industrien dreier fokuset mot grønne investeringer, i hvilken grad dette påvirker norske investorer sammenlignet med investorer i andre markeder og hva som er hoveddrivere for å flytte kapital i denne retningen. 

Problemløsere som vi vil se mer av og som peker på utfordringer ved dagens rammeverk. 

  • Christian Van Veen Aas, gründer av Glowb «Hvordan kan vi gjøre bærekraft enklere for folk?». Innlegget vil handle om hvordan standardisering kan gjøre det enklere å skape trygghet, engasjement og varig endring blant forbrukere. 
  • Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor «Hvordan redusere strøm og CO2-utslipp i verdens beste telenett». Innlegget vil handle om hvordan ulike metoder av energiøkonomisering blir avgjørende for fremtidens konnektivitet
  • Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo «Otovo – hvordan bruke Uber-metoden for bærekraft». Temaet blir hvordan digitale plattformer kan brukes for å effektivisere installasjon av grønn teknologi, som solceller, batterier og elbilladere. 

Hvordan får vi flere problemløsere  Hvordan vinnes kampen for grønn omstillingEline Oftedal leder samtalen mellom innlederne

Tidspunkt

11. aug
Kl. 14:30 - 15:00

Arrangør

Abelia

Hvem kan delta?

  • Alle

Omstilling 2020 er fordelt i tre spennende bolker med plass til 50 gjester i lokalet per bolk. Vi inviterer alle våre medlemsbedrifter til å delta. Livestream er åpent for alle. Dersom du ikke kan delta live, fysisk eller digitalt, er alt å se i opptak i etterkant av arrangementet.

  • Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia holder introduksjon
  • Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i Norwegian Venture Capital Association (NVCA). De miljømessige utfordringene verden står overfor påvirker også norske investorer til å sette bærekraftige investeringer høyt på agendaen. Ellen Vold vil presentere fersk innsikt om hvordan den norske PE- og VC-industrien dreier fokuset mot grønne investeringer, i hvilken grad dette påvirker norske investorer sammenlignet med investorer i andre markeder og hva som er hoveddrivere for å flytte kapital i denne retningen. 

Problemløsere som vi vil se mer av og som peker på utfordringer ved dagens rammeverk. 

  • Christian Van Veen Aas, gründer av Glowb «Hvordan kan vi gjøre bærekraft enklere for folk?». Innlegget vil handle om hvordan standardisering kan gjøre det enklere å skape trygghet, engasjement og varig endring blant forbrukere. 
  • Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor «Hvordan redusere strøm og CO2-utslipp i verdens beste telenett». Innlegget vil handle om hvordan ulike metoder av energiøkonomisering blir avgjørende for fremtidens konnektivitet
  • Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo «Otovo – hvordan bruke Uber-metoden for bærekraft». Temaet blir hvordan digitale plattformer kan brukes for å effektivisere installasjon av grønn teknologi, som solceller, batterier og elbilladere. 

Hvordan får vi flere problemløsere  Hvordan vinnes kampen for grønn omstillingEline Oftedal leder samtalen mellom innlederne

Meld deg på

Tidspunkt:

11. aug

Arrangør:

Abelia

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding