Norsk klimapolitikk: Brudd på barns rettigheter? - UN Global Compact Norway

Norsk klimapolitikk: Brudd på barns rettigheter?

Klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea møter klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å snakke om miljøpolitikk, klimaendringene og barns rettigheter.

Se live her.

Tidspunkt

10. aug
Kl. 16:30 - 17:20

Arrangør

UNICEF Norge, Telenor Norge, UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Gjennom det siste året har vi sett massive klimademonstrasjoner over hele verden. Hundretusener av barn og unge har engasjert seg for å klimastreike og krever handling fra politikerne. I desember 2019 fikk den norske regjeringen et brev av Greta Thunberg og 15 andre ungdommer, hvor de hevder at Norge bryter med barnerettighetene (FNs barnekonvensjon) ved å fortsette å øke gass- og oljeproduksjonen.

I samtale med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn spør klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea om norsk klimapolitikk er i tråd med barnerettighetene og om Norge bryter med barns rettigheter ved å fortsette olje- og gassproduksjonen? Hvordan kan vi løse klimakrisen i tråd med barns rettigheter, og hvilken rolle kan Norge spille? Har barn og unge en reell påvirkningskraft i klimadebatten?

Samtalen mellom Penelope Lea og Sveinung Rotevatn vil bli etterfulgt av et panel med representanter fra blant annet UNICEF Norge og UN Global Compact Norge som vil diskutere hvilket ansvar ulike samfunnsaktører har for å sørge for at barns rettigheter blir tatt hensyn til i klimapolitikken og i klimainnsatsen til næringslivet.

Arrangementet er en del av Grønn digital Arendalsuke på Klimahuset i Oslo. Lenke til strømming kommer. Denne er åpen for alle. Vil du delta fysisk, meld deg på. Av smittevernhensyn er det et begrenset antall plasser i salen. Arrangement er et samarbeid med UN Global Compact Norge, Telenor Norge og støttes av UNESCO – kommisjonen i Norge.

  • 16:30-17:00 – Intervjusamtale med Penelope Lea og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • 17:00-17:20 – Paneldebatt: Barns rettigheter og klimaendringer – Hvilket ansvar har samfunnsaktører?

Meld deg på

Tidspunkt:

10. aug

Arrangør:

UNICEF Norge, Telenor Norge, UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle