Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret ved Nord Universitet inviterer til seminar.