Norad-konferansen 2021: En ny start – sammen eller hver stat for seg? - UN Global Compact Norway

Norad-konferansen 2021: En ny start – sammen eller hver stat for seg?

Vi står ved inngangen til et nytt år. En global pandemi, økonomisk stagnering, større ulikhet, og trusler mot demokrati og ytringsfrihet preget 2020. Starten på dette tiåret har kastet en hel verden ut i krise. Samtidig tikker klokka, med en enda større krise på trappene: Menneskeskapte klimaendringer.

Tidspunkt

26. jan
27. jan

Sted

Digitalt

Arrangør

Norad

Hvem kan delta?

  • Alle

På Norad-konferansen 2021 spør vi: Går vi mot en fremtid med mer samarbeid eller mer alenegang? Hva skal til for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og er vi egentlig på rett vei? Blir det tidenes tiår med felles løsninger på globale utfordringer, eller blir det stadig steilere fronter og mer nasjonalisme? Med et stjernelag av norske og internasjonale eksperter vil vi belyse disse spørsmålene og rette et spesielt fokus på helse, klima og økonomi:

  1. Helse: «Vaksinenasjonalisme og global fordeling»
  2. Klima: «Grønn gjenoppbygging og norsk bistand»
  3. Økonomi: «Vekst og arbeidsplasser innen planetens tålegrense»

Norad-konferansen samler viktige stemmer og tar opp de viktigste spørsmålene. Konferansen blir som alt annet under covid-19 litt annerledes enn vanlig – den blir primært digital. Men dette er fortsatt årets viktigste konferanse for deg som er opptatt av bærekraftig utvikling, internasjonalt samarbeid og fattigdomsbekjempelse. Vi kan love et unikt faglig påfyll, gode samtaler og debatt.

Konferansen går over to dager. Den begynner kl. 10.00 begge dager, og varer til 13.00. Det er lagt inn en pause midt i programmet. Du velger selv om du deltar på utvalgte sesjoner, en eller begge dagene. Velkommen!

Meld deg på

Tidspunkt:

26. jan
27. jan

Sted:

Digitalt

Arrangør:

Norad

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding