Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge

25. oktober inviterer Senteret for et aldersvennlig Norge ledere fra private og offentlige virksomheter, ledere i frivillige organisasjoner samt ledere i kommunen og fylkeskommunen til nasjonal konferanse.

Med samarbeid mellom ulike sektorer som rød tråd, vil vi bidra til at vi sammen skaper smartere, mer bærekraftige og aldersvennlige samfunn. Der folk bor!

Norge står ovenfor store demografiske endringer. Vi blir flere eldre og vi lever lenger. For å møte endringene og skape bærekraftige velferdstilbud må vi tenke og jobbe annerledes.

Vi har lagt opp til noen kreative bolker som sørger for at du som kommer til Ålesund får nyttige – og aller helst inspirerende, nye relasjoner. Har du ikke mulighet til å delta fysisk, kan du følge deler av konferansen på nett.

Påmelding her

Tidspunkt

25. okt
Kl. 10:00 - 16:30

Arrangør

Senteret for et aldersvennlig Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

25. okt

Arrangør:

Senteret for et aldersvennlig Norge

Hvem kan delta?