Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet - UN Global Compact Norway

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet

I år handler konferansen om helse og arbeid. Konferansen skal være en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer.

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Tidspunkt

24. sep
25. sep

Arrangør

Universitetet i Bergen

Hvem kan delta?

  • Alle

Taler

  • Cathy Zimmerman, professor fra London School of Hygiene & Tropical Medisine
  • Fakhra Salimi, daglig leder for MITA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
  • Jon Rogstad, professor og forskningsleder ved Fafo, gruppen Migrasjon, inkludering og kompetanse
  • Maria Amelie, journalist og forfatter av «Grenseløse gründere»
  • Mariette Lobo, likestillings- og diskrimineringsombudet

Meld deg på

Tidspunkt:

24. sep
25. sep

Arrangør:

Universitetet i Bergen

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding