Digital dugnad for grønn vekst - UN Global Compact Norway

Digital dugnad for grønn vekst

Vi går en utfordrende tid i møte med de kortsiktige og langsiktige virkningene av koronaepidemien. Samtidig øker behovet for å oppnå grønnere vekst og et bærekraftig samfunn. Investeringer i grønne vekstindustrier vil være helt avgjørende for å lykkes i tiden fremover. Med drahjelp fra teknologinæringen er Norge godt posisjonert for å utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger for økt omstillingstakt og grønn vekst. Bli med å diskutere hvordan det kan gjøres! Arrangementet finner sted i Wergeland på Litteraturhuset i Oslo. Det blir mulighet for å følge arrangementet på nett.
Påmelding her.

Tidspunkt

13. aug
Kl. 16:30 - 18:00

Arrangør

Gambit Hill + Knowlton Strategies og Microsoft Norge

Hvem kan delta?

  • Alle
Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner. Når Norge skal komme seg ut av koronakrisen, er det helt avgjørende at vi finner de gode løsningene sammen. 12. og 13. august blir derfor nabolaget Litteraturhuset, Park 29 og Lorry fylt med debatter, møter og kveldsarrangementer. Møteplass Oslo 2020 vil ha både fysiske og digitale arrangementer, alle innenfor enhver tids gjeldende smittevernregler.

I panelet sitter Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge; Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean og Microsofts egen Dr. Lucas Joppa, Chief Environmental Officer. Møtet ledes av Peter Gitmark, leder av samfunnsavdelingen i Gambit H+K.

Meld deg på

Tidspunkt:

13. aug

Arrangør:

Gambit Hill + Knowlton Strategies og Microsoft Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding