Lokal handling - global verknad; Kva skjer i Ålesund framtidslab U4SSC ip? - UN Global Compact Norway

Lokal handling – global verknad; Kva skjer i Ålesund framtidslab U4SSC ip?

Lær om korleis ein i Ålesund framtidslab arbeider metodisk med konkrete prosjekt for å skape ei berekraftig framtid!

Tidspunkt

14. aug
Kl. 09:00 - 10:00

Arrangør

The North West og Ålesund framtidslab U4SSC ip

Hvem kan delta?

  • Alle

Region Ålesund har vorte kartlagt gjennom FN sitt program for smarte og berekraftige byar (U4SSC-IP), dette gir oss eit kunnskapsgrunnlag på kor berekraftig regionen er.

Høyr om korleis vi arbeider i Ålesund framtidslab U4SSC ip og få ein presentasjon av konkrete prosjekt både i offentleg og privat sektor på korleis ein kan drive verdiskaping med bakgrunn i berekraftsmåla!

  • Ålesund framtidslab U4SSC ip og KPI-analyse av Ålesundsregionen
  • Digerneset Næringspark; Et smart og bærekraftig knutepunkt – målet om en utslippsfri transportsektor.
  • SMART PLAN, ein revolusjon i offentleg planlegging ved bruk av digitale tvillingar.

 

Med oss har vi:

  • Marielle Furnes Mannseth, dagleg leiar Ålesund framtidslab U4SSC ip
  • Anne Lise Sagen Major, framtidsnavigatør Ålesund kommune
  • Jan Petter Larsen, dagleg leiar Digerneset næringspark
  • Gro Hovde Fiksdahl, senior manager BDO

Meld deg på

Tidspunkt:

14. aug

Arrangør:

The North West og Ålesund framtidslab U4SSC ip

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding