Konferanse: Bærekraftig ombygging, Oslo 2022

Verdiskaping for eiere og brukere. Konferansen fokuserer på Oslos bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering.

Tidspunkt

1. sep
Kl. 08:30 - 16:30

Arrangør

Quality Norway

Hvem kan delta?

Målgruppe

  • Bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå
  • Offentlige og private byggherrer
  • Eiendomsforvaltere
  • Rådgivere
  • Arkitekter
  • Entreprenører

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være

  • Kommunens langsiktige perspektiv for bærekraftig transformasjon og ombygging
  • Praktisk erfaring fra ulike typer prosjekter
  • Byantikvaren om å ta vare på kulturminnekvaliteter
  • Utfordringer ved regelverk, demografi, klima og energioppgradering

Mer informasjon og påmelding her. 

Meld deg på

Tidspunkt:

1. sep

Arrangør:

Quality Norway

Hvem kan delta?