Klimaomstilling2020 - UN Global Compact Norway

Klimaomstilling2020

#Klimaomstilling er ein årleg, nasjonal konferanse om samfunnsutfordringar knytt til klimaendringane. Konferansen blir i år digital og går over ein dag: 23. september 2020.

Tidspunkt

23. sep
Kl. 09:00 - 15:15

Sted

Online

Arrangør

Vestlandsforsking

Hvem kan delta?

 • Alle

Program

 • 09:00- Opning av konferansen
 • 09:10- Klimaomstilling og berekraft I ei post-korona verd
 • 09:30- Kulturinnslag
 • 09:45- Meir vatn på avvegar I by og bygd-  kor tek det vegen?

 • 10:15 Korleis kan vi forstå klimarisiko I arbeidet med klimatilpassing?

 • 10:45 Framtidas kraftproduksjon og klimarisiko-todelt presentasjon
 • 11:15 Operasjon nullutslepp som innovasjonskraft
 • 11:45 Lunsjpause
 • 12:30 The challenges of creating a just societal transformation in the face of climate change
 • 13:00 By og land- Hand I Hand, óg I klimapolitikken? fordeling av klimarisiko og klimaansvar og klimaansvar mellom distrikt og sentrale strøk
 • 13:30 Korleis skape ein effektiv klimapolitikk  som òg blir opplevd som rettvis?
 • 14:00 Elefanten I periferien: den nye økonomiske ulikskapen mellom sentrum og periferi- også ei klimautfordring
 • 14:30 Har koronaviruset endra vilkåra for klimaomstilling, og korleis kan vi bruke koronakrisa til klimaet sin fordel?

Meld deg på

Tidspunkt:

23. sep

Sted:

Online

Arrangør:

Vestlandsforsking

Hvem kan delta?

 • Alle

Påmelding