Klima, ressurs-tilgang og innvirkning på norske interesser - UN Global Compact Norway

Klima, ressurs-tilgang og innvirkning på norske interesser

Lenke for strømming kommer. Denne krever ingen påmelding. Ønsker du å delta fysisk melder du deg på under.

Tidspunkt

12. aug
Kl. 11:30 - 12:30

Arrangør

Forskningsrådet

Hvem kan delta?

  • Alle

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

Forskningsrådet

Hvem kan delta?

  • Alle