Kantinen som endringsdriver for et mer bærekraftig kosthold

Hvordan kan kantiner bli mer bærekraftige? Vi forteller hvordan.

Tidspunkt

1. okt
Kl. 08:30 - 09:30

Sted

Digitalt

Arrangør

Coor

Hvem kan delta?

  • Alle

Kantinen er det spisestedet nordmenn besøker oftest, og gjennom å tilby  fristende, bærekraftig mat og drikke kan Coor være en en sterk endringsaktør i omstillingen av folks kostholdsvaner.

86% av den voksne befolkningen har et lavere inntak av frukt og grønt enn anbefalt. For å møte globale og nasjonale mål på klimagassutslipp, naturmangfold og personlig helse må vi spise mer plantebasert og mer bærekraftig. Coors kantineleveranse skal være med på å motivere for bedre kostholdsvalg.

Lær mer om dette tidsaktuelle temaet i vårt gratis webinar.

 

Om Coor
Vi skal skape Nordens hyggeligste, sunneste og mest inspirerende arbeidsplasser. Gjennom sterke team og fantastisk service, gjør vi det mulig for våre kunder å bruke tiden sin på det de kan best.
Coor  er et av landets største selskap innen drift av kontor og næringsbygg, såkalt Facility Management. Omlag 50 % av våre ansatte er renholdere, og våre tre hovedtjenester er renhold, kantine og eiendomsdrift. I Norge er vi en tariffbundet virksomhet med rundt 1.500 ansatte. 
Selskapets resultater måles etter en tredelt bunnlinje, der sosialt ansvar og miljø teller på lik linje som finansielle resultater. Coor har forpliktet seg til å bli et reelt bærekraftig selskap innen 2025. Det betyr at alle våre servicetjenester skal bli helgrønne og leveres med minst mulig negativ fotavtrykk for miljø, mennesker og omgivelser. Vi jobber bl.a. aktivt med å redusere matsvinn, med innovasjon i servicetjenestene og HMS i alle ledd.

 

To av Coors mest erfarne fagspesialister skal snakke på webinaret:

Henrik Fonahn
Henrik er Bærekraftsansvarlig i Coor og er pådriver for bærekraftige valg både internt og hos våre kunder. Henrik har arbeidet mye med kulturbygging og teknologiutvikling innenfor HMS. Dette er erfaringer han nå tar med seg videre inn i et større bærekraftsarbeid – hvor kulturbygging og teknologi er viktige muliggjørere for mer bærekraftige valg.

Marianne Hayes Antonsen
Marianne jobber som forretningsutvikler innenfor bærekraft. Hun har et brennende engasjement innen bærekraft og bygger på sin erfaring både fra kokkefaget, ernæring, produktutvikling og opplysningsvirksomhet i sitt arbeid med å gjøre Coor – og våre kunder – enda mer bærekraftige.

Meld deg på

Tidspunkt:

1. okt

Sted:

Digitalt

Arrangør:

Coor

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding