InLifeScience | Globale utfordringer, norske muligheter

Livsvitenskap blomstrer. Vi bidrar til bærekraftig mat, nye legemidler og grønne løsninger. Bli med på reisen!

Tidspunkt

16. feb
Kl. 08:30 - 16:00

Arrangør

The Life Science Cluster og Tekna

Hvem kan delta?

  • Alle

Globale utfordringer, norske muligheter

Bærekraftig mat, nye legemidler, grønnere løsninger: InLifeSci 2021 gir innsikt og motivasjon til hvordan vi kan utløse potensialet innen livsvitenskap i Norge.

InLifeSci samler de fire sektorene helsehavlandbruk og industriell livsvitenskap under samme tak.

Konferansen arrangeres av The Life Science Cluster og Tekna.

 

Hvordan lykkes du med å ta virksomheten et steg videre?

Skaff deg forståelse for hvordan innovasjon realiseres i Norge gjennom flere steg: fra førkommesiellt til oppskalering. Hvilke utfordringer preger de ulike stegene – og hva slags støtte du kan få i hvert steg?

På InLifeSci utfordrer vi både forskere, gründere og etablerte selskap til å dele innsikt: Hvordan har de jobbet og hvordan skal de utvikle seg videre herfra?

08:45 – 09:00      Norsk livsvitenskap for fremtiden

Ole Johan Borge, Avdelingsdirektør – Helseforskning og helseinnovasjon, Norges forskningsråd

 

09:00 – 09:15      Hva skal til for å lykkes med industrialisering i Norge?

 

09:15 – 09:30      Hvorfor genomsekvensere norske arter? En innføring i prosjektet EBP-Nor

Kjetill S Jakobsen, Professor, UiO – Institutt for Biovitenskap

 

09:30 – 09:45      Kan ressursgrunnlaget for norsk landbruk utnyttes bedre med bruk av ny teknologi?

Dag Hjelle, Leder, Folvengaard

 

09:45 – 10:00      Aktuelt foredrag: Biomega

Bjørn Liaset, Cheif Scientific Officer, Biomega Group AS

 

10:00 – 10:30      Pause

10:30 – 10:45      Teknologiutvikling og utrulling under covid-19 pandemien

John-Arne Røttingen, Ambassador for Global Health, Utenriksdepartementet

 

10:45 – 10:55      Fra oppstart til oppskalering – historien om lille GA (Genetic Analysis AS) i den store verden.

Anita Patel Jusnes, CCO, Genetic Analysis

 

10:55 – 11:05      Virus mot bakterier – Fra akvakultur til humanmedisin

Hans Petter Kleppen, ACD Pharma / STIM

 

11:05 – 11:15      Case: Informasjon kommer

 

11:15 – 11:30      Hvordan ta et produkt fra scoping eller idé til markedet?

Ragnhild Dragøy, Sustainability Director, Aker Biomarine Antarctic AS Avd Oslo

 

11:30 – 11:40      Enkel og pålitelig pyrolysereaktor med et minimalt krav til brensel

Maria Støren Aschjem, Co-founder og kommunikasjonsansvarlig, ABChar

Carl Wilhelm Aschjem, CEO og founder, ABChar

 

11:40 – 11:50      Innendørs landbruk

Martin Molenaar, Founder, Avisomo

 

11:50 – 12:00      Møkkarevolusjon

Trond Lund, Head of Business Development, N2 Applied

 

12:00 – 13:00      Lunsj

 

13:00 – 13:45      Fireside chat: Hvordan tar vi vare på muligheter for Norge i en sirkulær, grønn økonomi?

 

13:45 – 14:15      Pause

 

14:15 – 15:00      Instituttene som industrialiseringsmotorer i livsvitenskap: Fra forskningsresultat til opptrapping

 

15:00 – 15:45      Panel: Investorer og finansiering

Rikke Eckhoff Høvding, Head of Public Affairs, Nordea

Torgrim Isaksen, Healthcare Industry Specialist, DnB Bank ASA

Øyvind Enger, Partner, Investment Advisor, Sarsia Seed

 

15:45 – 16:00      Oppsummering og avslutning

Meld deg på

Tidspunkt:

16. feb

Arrangør:

The Life Science Cluster og Tekna

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding