Hvordan bygge oss ut av krisen? - UN Global Compact Norway

Hvordan bygge oss ut av krisen?

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges største næringer, men på grunn av koronakrisen forventes aktiviteten å synke kraftig. I debatten stiller vi spørsmålene: Hvor omfattende er krisen for næringen og hva kan vi vente i tiden som kommer? Er krisepakkene og Revidert Nasjonalbudsjett nok til å sikre sysselsetningen i næringen eller er det behov for en ny krisepakke til høsten? Hvilke tiltak er det som fungerer og hvordan kan stat, kommune og næringsliv jobbe sammen for å sikre sysselsettingen? I forbindelse med debatten vil Menon Economics legge frem nye beregninger for hvordan krisen vil påvirke næringen i tiden som kommer.
Møt opp på Litteraturhuset, i sal Wergeland, for å bli med på samtale og diskusjon. Paneldeltakere vil annonseres fortløpende.
Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 er høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner. Når Norge skal komme seg ut av koronakrisen, er det helt avgjørende at vi finner de gode løsningene sammen. 12. og 13. august blir derfor nabolaget Litteraturhuset, Park 29 og Lorry fylt med debatter, møter og kveldsarrangementer.
Møteplass Oslo 2020 vil ha både fysiske og digitale arrangementer, alle innenfor enhver tids gjeldende smittevernregler. EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Mer informasjon om EBA finnes på https://www.eba.no/

Tidspunkt

12. aug
Kl. 11:30 - 12:30

Arrangør

Gambit Hill + Knowlton Strategies

Hvem kan delta?

  • Alle

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

Gambit Hill + Knowlton Strategies

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding