Hva har kommunikatører og medier lært av koronakrisen? - UN Global Compact Norway

Hva har kommunikatører og medier lært av koronakrisen?

Koronakrisen har ført til et stort og akutt kommunikasjonsbehov for private og offentlige virksomheter. Samtidig fikk mediene en omfattende oppgave med å dekke krisen og få nyhetene til befolkningen. En pandemi var ikke et scenario verken kommunikatører eller medier hadde planlagt for, og det krevde improvisasjon, fortløpende læring og hurtig beslutningsstagning uten våre vanlige utredningsrunder. Arrangementet finner sted i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo.

Tidspunkt

13. aug
Kl. 13:00 - 14:30

Arrangør

Gambit Hill + Knowlton Strategies, Retriever Norge og Medier24

Hvem kan delta?

  • Alle
Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner. Når Norge skal komme seg ut av koronakrisen, er det helt avgjørende at vi finner de gode løsningene sammen. 12. og 13. august blir derfor nabolaget Litteraturhuset, Park 29 og Lorry fylt med debatter, møter og kveldsarrangementer. Møteplass Oslo 2020 vil ha både fysiske og digitale arrangementer, alle innenfor enhver tids gjeldende smittevernregler. Eventet blir streamet på Medier24s sider og arrangementets Facebookside.
I den første diskusjonen møter vi først kommuner og virksomheter som ble rammet av krisen på ulike måter og får høre hvordan de håndterte de kommunikasjonsfaglige utfordringene denne krisen frembrakte, både internt og eksternt. Vi prøver å svare på de store spørsmålene rundt kommunikasjon i en slik krise; hva var viktigst, vanskeligst og det mest lærerike? Samtalen tar utgangspunktet i rapporten «Hva har kommunikasjonsdirektørene lært av koronakrisen» utført av Gambit Hill + Knowlton Strategies.
I neste samtale møter vi mediene som fikk i oppgave å dekke krisen. Vi får høre hvilke prioriteringer disse gjorde og utfordringene de møtte. Hva var viktigst for mediene og hva har journalister og redaktører lært av håndteringen av krisen. I forkant av denne samtalen vil Retriever presentere funn fra deres undersøkelse av mediedekningen av koronakrisen.

Meld deg på

Tidspunkt:

13. aug

Arrangør:

Gambit Hill + Knowlton Strategies, Retriever Norge og Medier24

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding