Holdningsendringer til digitalisering som følge av koronakrisen - UN Global Compact Norway

Holdningsendringer til digitalisering som følge av koronakrisen

Velkommen til IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka 2020 og eventet «Holdningsendringer til digitalisering som følge av koronakrisen i norske virksomheter» i regi av vårt medlem Computas.
Siden koronautbruddet i mars har mange norske bedrifter og organisasjoner måtte gjøre en helomvending og digitalisere seg i rekordfart.
Computas presenterer første funn fra undersøkelse om Covid-19 sin påvirkning på digitalisering i offentlig og privat sektor.
Hvilke digitaliseringstiltak har blitt gjennomført? Har investeringsviljen i offentlig og privat sektor endret seg? Er KI-strategien som ble presentert i januar allerede er utdatert?
Presentasjonen avrundes med en debatt med representanter fra politikk og næringsliv.
Lenke til stream og detaljert program kommer på «påmelding» under.

Tidspunkt

12. aug
Kl. 09:00 - 10:00

Arrangør

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Påmelding