Har vi skapt et offentlig anbudstyranni? - UN Global Compact Norway

Har vi skapt et offentlig anbudstyranni?

Velkommen til IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka 2020 og eventet «Har vi skapt et offentlig anbudstyranni?» i regi av vårt medlem Advokatfirmaet Berngaard og oss.
Lenke til streaming kommer på «påmeldig» under.
I Norge bruker vi hvert år over 500 MRD av våre felles penger til å kjøpe varer og tjenester. Regjeringen har tatt grep for å sikre at hjulene kommer i gang etter koronaen og lanserer snart felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. Hensikten er god, men er dette nok for de private aktørene?
Mange selskaper som ønsker å levere til det offentlige opplever at valget av leverandør allerede er tatt, at konkurransene er «rigget» og inneholder så mange hindre at man til slutt ikke har ressurser til å delta. Mindre aktører må droppe dansen, og muligheter for mangfold og god innovasjon uteblir.
Politikere har store vyer og klare mål, men hvorfor kommer de ikke til uttrykk i den daglige anskaffelsesvirksomheten? Hvorfor benyttes ikke den åpenbare muligheten for innovasjon, mangfold blant leverandører, miljøhensyn og lokal næringsutvikling i den offentlig anskaffelsesvirksomheten? Styres anskaffelsene fremdeles av frykt for å gjøre feil og en misforstått oppfattelse av at laveste pris alltid er best?
Inger Roll-Mathiesen, managing partner i advokatfirmaet Berngaard vil være i panel sammen med politikere, IKT-Norge og kommune-Norge.

Tidspunkt

11. aug
Kl. 14:00 - 15:00

Arrangør

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

11. aug

Arrangør:

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Påmelding