Grønn omstilling: Hvilken rolle skal skolene spille? - UN Global Compact Norway

Grønn omstilling: Hvilken rolle skal skolene spille?

Hva må skole og politikere gjøre for å gi unge den kunnskapen og handlekraften de trenger for å endre samfunnet til å bli klimavennlig?

Tidspunkt

10. aug
Kl. 08:30 - 09:30

Arrangør

Klimahuset og Utdanningsforbundet

Hvem kan delta?

  • Alle

Barn og unge er ikke ansvarlige for klimaendringene. Likevel er det de som må gjøre mye av jobben med å endre samfunnet til å bli klimavennlig og bærekraftig. Gir skolen dem den kunnskapen og handlekraften de trenger?

Vi har allerede mye av den nødvendige kunnskapen og teknologien, men omstillingen tar tid. Den største utfordringen ligger kanskje i måten vi har organisert samfunnet vårt på? Dagens elever må se natur og samfunn på en ny måte, og de må gjøre noe annet enn det voksengenerasjonen har gjort fram til nå. Hvordan kan skolen bidra til dette?

Nå er nye læreplaner på plass. Der er bærekraftig utvikling et sentralt tema, og elevene skal «utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst». Så helt konkret: Hva må lærere, skoleledere, administrasjon og politikere gjøre nå?

Ordstyrer: Torkjell Leira, Klimahuset

Lenke til strømming kommer. Denne er åpen for alle. Ønsker du å delta fysisk, meld deg på.

Velkommen til Grønn, digital «Arendalsuke» på Klimahuset!

Tone Lindheim, direktør, Naturhistorisk museum

Klima i klasserommet. Virkeligheten sett fra en elevs og en lærers perspektiv

Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen

Snorre Nordal, lektor ved Ski VGS, vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019

Debatt: Hva må politikere og skoleledere gjøre annerledes?

  • Anja Johansen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet
  • Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet

Debattleder: Judith Klein, forsker ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, Høgskolen i Innlandet

Avslutningshilsen fra Klimahuset: Bruk oss!

Brita Slettemark, leder for Klimahuset, Naturhistorisk museum

Meld deg på

Tidspunkt:

10. aug

Arrangør:

Klimahuset og Utdanningsforbundet

Hvem kan delta?

  • Alle