Live podkast: "Fremtidens Næringsliv": Antibiotikaresistens som bærekraftsutfordring med CEO i Pfizer Sissel Lønning Andresen, SVs Nicholas Wilkinson og CEO i UN Global Compact Norge Kim Gabrielli - UN Global Compact Norway

Live podkast: «Fremtidens Næringsliv»: Antibiotikaresistens som bærekraftsutfordring med CEO i Pfizer Sissel Lønning Andresen, SVs Nicholas Wilkinson og CEO i UN Global Compact Norge Kim Gabrielli

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. Norske helsemyndigheter har satt som mål å redusere den totale mengden av antibiotika som brukes i Norge med 30 % innen 2020. Bærekraftsmål 3 handler om å Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, men hvordan kan vi gjøre det når antibiotikaresistensen øker? Debatten bli live innspilling av podkast til Fremtidens Næringsliv. Gjester: Daglig leder Pfizer, Sissel Lønning Andresen og Nicholas Wilkinson, stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson for SV, med personlig engasjement i antibiotikaresistensutfordringen.

Tidspunkt

12. aug
Kl. 14:00 - 15:00

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle

Det blir debatt og vi skal blant annet innom:

  1. Hvorfor er dette som å se en togkollisjon i langsomfilm? Dette er helsevesenets klimakrise som vi ikke gjør nok for å unngå.
  2. Daglig leder i Pfizer forklarer insentivutfordringen – det er vanskelig å få store investeringer i et område hvor selv suksess vil bety minimal inntjening – og hva kan vi gjøre med det.
  3. Norsk og internasjonal forskning på området og hvordan bør Norge bidra.

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Alle