Fagseminar om utnyttelse av sårbare personer - UN Global Compact Norway

Fagseminar om utnyttelse av sårbare personer

Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere er bakpersoner og ofre. Mange av oss treffer personer som på grunn av fattigdom, migrasjon, nedsatte kognitive evner, psykiske helseproblemer eller rusavhengighet er sårbare for utnyttelse til seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet.

Dagen vil bestå av undervisning, diskusjon og refleksjon rundt egenproduserte filmer basert på virkelige hendelser. Filmene viser et potensielt offer i møte med ulike hjelpere: politiet, hjelpere på sykehus, helsesykepleier på hjembesøk og i møte med NAV. Hvordan kan vi utvide perspektivet når det er så lett å se seg blind på en ting, eller hva gjør vi når vi får denne litt ubestemmelige vonde magefølelsen?

Tidspunkt

18. sep
Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

Menneskertilsalgs.no - RVTS sin nettportal om menneskehandel & RVTS Øst

Hvem kan delta?

  • Alle

Målgruppe

Fagpersoner som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, flyktningetjenesten, kommune- og spesialisthelsetjenesten, legevakter, barnevern, utekontakter, kriminalomsorgen og ulike lavterskeltiltak.

Program

  • 09:00 – 09:15: Velkommen v/ Mary Vold og Line Vollebæk, spesialrådgivere RVTS Øst
  • 09:15 – 10:00: Kan det være menneskehandel? Fenomenforståelse, ulike typer utnyttelse, grunnleggende regelverk
  • 10:15 – 11:15: Hvem er ofrene, hvordan gjenkjenne utnyttelse, hvordan kan vi hjelpe?
  • 11:30 – 12:15: Hvilke instanser kan bistå? Hva kan NAV bidra med i arbeidet med mulige ofre for menneskehandel? v/ Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst) og Veronica Hegertun (Human Trafficking Support Oslo, NAV Grünerløkka)
  • 12:15 – 13:00: Lunsj
  • 13:00 – 13:45: Den vonde magefølelsen – hva gjør vi med den? Diskusjoner basert på filmer med utgangspunkt i reelle hendelser v/ RVTS Øst
  • 14:00 – 14:45: Den vonde magefølelsen fortsetter.
  • 15:00 – 15:30: Oppsummering/avslutning

Meld deg på

Tidspunkt:

18. sep

Arrangør:

Menneskertilsalgs.no - RVTS sin nettportal om menneskehandel & RVTS Øst

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding