Erfaringsdeling: kompetanse for bærekraftig omstilling

Vi i UN Global Compact Norge ønsker velkommen program- og emneansvarlige, ved universiteter og høyskoler i Norge for rekraftsutdanninger ved norske universiteter og høyskoler, til en spennende digital samling. 

I en tid preget av rask teknologisk utvikling, klimaendringer og økende krav til bærekraftig praksis i arbeidslivet, spiller utdanning en avgjørende rolle i å forme fremtidens arbeidsstyrke. Program- og emneansvarlige for bærekraftsutdanninger er nøkkelpersoner i å forberede morgendagens arbeidstakere for bærekraftig omstilling.

*Samlingen arrangeres som en del av samarbeidsprosjektet mellom UN Global Compact Norge og Universitetet i Oslo, der studieemnet Bærekraftlaboratoriet er inkludert. Les mer HER.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en engasjerende samling om kompetanse for bærekraftig omstilling!

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til ingvild.thorsen@globalcompact.no. 

 

 

Tidspunkt

1. des
Kl. 09:00 - 11:30

Sted

Online

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

1. des

Sted:

Online

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?