Er norske bedrifter for feige til å satse i utviklingsland?

Ringvirkningene av pandemien og krigen i Ukraina gjør det nå enda mer utfordrende for mellom- og lavinntektslandene å hente seg inn igjen økonomisk og nå bærekraftsmålene. Det har derfor aldri vært viktigere å skape flere arbeidsplasser og få i gang privat næringsliv, og vi må gjøre mye mer for å trekke private investeringer til utviklingsland.

Tidspunkt

15. aug
Kl. 11:00 - 12:00

Arrangør

NHOs Pådriverforum for næringsutvikling

Hvem kan delta?

Norad-sjef Bård Vegar Solhjell sa tidligere i år at det er for mye feighet i norsk næringsliv når det gjelder å satse i utviklingsland. Stemmer det?

NHOs pådriverforum inviterer til debatt med tonangivende aktører og bedrifter for å belyse følgende spørsmål: Har norske bedrifter en god nok forståelse av risiko og muligheter forbundet ved å investere i lav- og mellominntektsland? Hvilke typer risiko må norske bedrifter forholde seg til og hvordan kan risiko tas ned for å utløse kommersielle investeringer i større grad? Og hvordan kan bistand og næringsliv spille på lag for å bidra til å skape bærekraftig økonomisk vekst, anstendige jobber og fattigdomsreduksjon?

NHOs pådriverforum for næringsutvikling er et nettverk for bedrifter som jobber i mellom- og lavinntektsland. Forumet ledes av Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec. 

Medvirkende:
  • Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad
  • Terje Pilskog, administrerende direktør, Scatec
  • Rita Skjærvik, konserndirektør for strategi og eksterne relasjoner, Telenor
  • Tellef Thorleifsson, direktør, Norfund
  • Susanne Almestad, CEO, GC Rieber Compact AS
  • Mathilde Thue, NABA (Norwegian-African Business Association)

Les mer her.

Meld deg på

Tidspunkt:

15. aug

Arrangør:

NHOs Pådriverforum for næringsutvikling

Hvem kan delta?