Digital hjemmeoppfølging: Hvem skal betale og hvem får gevinsten - UN Global Compact Norway

Digital hjemmeoppfølging: Hvem skal betale og hvem får gevinsten

Velkommen til IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka 2020 og eventet «Digital hjemmeoppfølging: Hvem skal betale og hvem får gevinsten» i regi av vårt medlem Accenture.
Lenke til streaming og oppdatert program kommer på «påmelding» under.
Digital hjemmeoppfølging har lenge vært noe man forbinder med primærhelsetjenesten, med dedikerte programmer og tekniske løsninger på nasjonalt nivå for å hjelpe kommunene i gang.
Nå kommer også spesialisthelsetjenesten på banen. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 står det at pasienter i større grad skal møte spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv. Samtidig har COVID-19 bidratt til økt adopsjon av digitale helsetjenester, og viser at digitalisering kan gå fort bare behovet er stort nok.
Vi er med andre ord i en unik posisjon til å akselerere innføringen av digital hjemmeoppfølging – men hva skjer med ansvarsforholdet mellom kommune og sykehus? Hvem skal yte hvilke tjenester, og hvem skal betale for dem? Og ikke minst, hvem får gevinstene?

Tidspunkt

12. aug
Kl. 13:00 - 14:00

Arrangør

Accenture Norge og IKT-Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

Accenture Norge og IKT-Norge

Hvem kan delta?

Påmelding