Det skjer en utvikling i Norge

Dette er det tredje av tre seminarer i en serie om mangfold i arbeidslivet. Gjennom kunnskap ønsker ISCO Group og OsloIMet å bidra til at inkludering av mangfold blir lønnsomt og bærekraftig. Meld deg på seminarene i dag og lær om hvordan arbeidsplassen din kan bli fremtidens arbeidsplass!

Tidspunkt

13. des
Kl. 12:00 - 15:00

Arrangør

ISCO Group og OsloMet v/Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Hvem kan delta?

 • Alle

Det er plass til 120 deltakere per seminar. Seminarene filmes og vil bli lagt ut i etterkant av gjennomføringen. Det blir enkel bevertning.

 • Gir offentlig innsats for økt mangfold i arbeidslivet effekt – virkemidler og forskning
  (Jon Rogstad – OsloMet)
  (Libe Rieber-Mohn – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
  (Hans Christian Holte – Arbeids- og velferdsdirektoratet)

 • Mangfold som en langstiktig og lønnsom strategi
  (Kine Kjærnet – KMPG)

 • En bransje i endring?
  (Tina Storsletten Nordstrøm – Advokatforeningen/Mangfoldsutvalget)
  (Vjosa Maxhuni – Advokatforeningen/Yngre Advokater)

 • Mangfold i Sporveien
  (Christina Wiggen – Sporveien)

 • Fra et forskningsperspektiv
  (Jon Rogstad – OsloMet)

Meld deg på

Tidspunkt:

13. des

Arrangør:

ISCO Group og OsloMet v/Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Hvem kan delta?

 • Alle

Påmelding