Den nasjonale klimaomstillingskonferansen 2020 - UN Global Compact Norway

Den nasjonale klimaomstillingskonferansen 2020

Vi må møte klimautfordringane på ein heilskapleg måte kor vi tilpassar oss eit endra klima, samstundes som vi jobbar med utsleppsreduksjon og samfunnsendring på vegen mot eit nullutsleppssamfunn.

Tidspunkt

22. sep
24. sep

Arrangør

Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, NVE, Vestlandsforsking, Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, Innovasjon Noreg, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling, Statens vegvesen og Klimapartnere

Hvem kan delta?

  • Alle

Klimaomstillingskonferansen er ein årleg, nasjonal arena for deling av kunnskap knytt til nokre av dei største samfunnsutfordringane vi har.

22. – 24. september 2020 kan du delta på den femte utgåva av klimaomstillingskonferansen, som er lagt til Sogndal i Vestland fylke. Som tidlegare år legg vi opp til ein fagekskursjon og to dagar med innlegg og mindre sesjonar.

Årets konferanse tek opp aktuelle sider ved arbeidet med risiko knytt til eit klima i endring, klimarettferd og tiltak for å sikre utsleppsreduksjon.

For meir informasjon og konferanseprogram gå inn på www.klimaomstilling.no.

Meld deg på

Tidspunkt:

22. sep
24. sep

Arrangør:

Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, NVE, Vestlandsforsking, Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, Innovasjon Noreg, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling, Statens vegvesen og Klimapartnere

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding