Den nasjonale FORSA-konferansen: Bærekraft og sosial ulikhet

Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer? Vi ønsker at kunnskapsproduksjonen vår skal bidra til bærekraftige løsninger for velferden lokalt og globalt.

Tidspunkt

20. sep
21. sep

Arrangør

FORSA, Høgskulen på Vestlandet

Hvem kan delta?

Frist for refundering av påmeldingsavgift er 20.august. Ved refundering av påmeldingsavgift trekkes et administrasjonsgebyr på kr.250.

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse. Vi inviterer bredt til presentasjon og drøfting av forsking av relevans for sosialt arbeids fag- og praksisområde.

Med bærekraft og sosial ulikhet som overordnet tema retter vi oppmerksomheten mot de store samfunnsutfordringene og forskningsbehov som følge av FNs bærekraftsmål. Det kan dreie seg om tema knyttet til fattigdom og ulikhet i helse, arbeidsinkludering, oppvekst, barnevern, trygge lokalsamfunn og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vi ønsker særskilt å invitere inn forskning på sosial ulikhet og forskning som bidrar til sosial, politisk og økonomisk integrasjon på alle nivå fra det lokale til det globale.

Program og påmelding her.

Meld deg på

Tidspunkt:

20. sep
21. sep

Arrangør:

FORSA, Høgskulen på Vestlandet

Hvem kan delta?