Den europeiske rapporteringstsunamien kommer, lær deg å surfe: EUs nye bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD)

Hva innebærer de nye kravene fra EU? Hvem blir omfattet, og når? Hvordan vil direktivet gjennomføres, følges opp i Norge og få betydning for norske virksomheter? Hvordan kan du forberede deg? Dette, og litt til, håper vi å bli litt klokere på 31. januar kl. 09:00-10:00, når vi inviterer til frokostseminar (frokost fra 08:30 for fysiske deltakere). For å delta digitalt trenger du ikke melde deg på her. Arrangementet streames her.

 

Legg til i kalenderen

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

Tidspunkt

31. jan
Kl. 08:30 - 10:00

Arrangør

UN Global Compact Norge og Rambøll

Hvem kan delta?

Det finnes lite konkrete lovkrav knyttet til bærekraftsrapportering som norske virksomheter må forholde seg til. Standardisering er viktig for investorer, kunder og andre interessenter for å få tilgang til god, sammenlignbar informasjon. Med det nye EU-direktivet “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), og nye standarder for bærekraftsrapportering, vil dette endre seg. Det nye direktivet utvider omfanget av rapporteringspliktige virksomheter og kravene vil være mer omfattende enn tidligere, for å sikre gode data.  

Bli med oss fysisk eller digitalt den 31. januar når UN Global Compact Norge og Rambøll Management Consulting inviterer til frokostseminar. Det vil bli gitt en innføring i de nye kravene, hvordan norske virksomheter treffes og konkrete råd for hvordan komme i gang. For fysisk påmelding, med frokost fra 08:30, meld deg på nedenfor. For digital deltakelse, følg streamen her. 

 

  • Frokost og mingling
  • Hvordan takle reguleringstsunamien, og velkommen – Leonie Goodwin, leder for rapporting og medlemsaktiviteter, UN Global Compact Norge 
  • Faglig introduksjon og presentasjon – Ane Hallan Kløvrud, Manager Rambøll Managment Consulting  
  • Panelsamtale med Hydro og Telenor om hvordan de planlegger for dette og råd på veien – Magnus Young, leder for bærekraftsrapportering, Norsk Hydro og Ana Brodtkorp, VP og head of sustainability fra Telenor. 

Meld deg på

Tidspunkt:

31. jan

Arrangør:

UN Global Compact Norge og Rambøll

Hvem kan delta?