Business Human Rights Accelerator 2023 (Norwegian track)

Er din bedrift klar for å vise at den støtter og respekterer beskyttelsen av de internasjonalt erklærte menneskerettighetene og at den ikke er medskyldig i menneskerettighetsbrudd?

Tidspunkt

2. feb
31. jul

Arrangør

Global Compact Norway

Hvem kan delta?

Bedrifter påvirker ofte menneskerettighetene til blant annet sine ansatte, brukere av produktene og tjeneste deres, og lokalsamfunnet rundt virksomheten. Enten om det er indirekte i verdikjeden eller direkte, blir praktisk talt hele spekteret av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter påvirket. Som et resultat av dette har bedrifter både et ansvar og en mulighet til å fremme menneskerettigheter på tvers. Business & Human Rights Accelerator er et seks måneders program som aktiviserer medlemmer av UN Global Compact på tvers av bransjer og regioner. Dette praktiske kurset vil hjelpe bedrifter å gå fra forpliktelse til handling for menneske- og arbeidsrettigheter.
Les mer om programmet og innhold her. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.

Meld deg på

Tidspunkt:

2. feb
31. jul

Arrangør:

Global Compact Norway

Hvem kan delta?

Påmelding