Berekraftsfylket Møre og Romsdal - ein internasjonal pilot! - UN Global Compact Norway

Berekraftsfylket Møre og Romsdal – ein internasjonal pilot!

Korleis arbeider Møre og Romsdal med å vere berekraftsfylke nr. 1?

Tidspunkt

13. aug
Kl. 12:00 - 13:00

Arrangør

The North West, U4SSC-IP og Møre og Romsdal fylkeskommune

Hvem kan delta?

  • Alle

Berekraftfylket Møre og Romsdal er eit initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune for å svare på regjeringa sine forventningar. Satsinga høyrer under «Møre og Romsdal 2025» der vi samordnar heile offentleg sektor i Møre og Romsdal.

Fagleg er «Berekraftfylket» ein del av  «Det norske bærekraftløftet», eit nasjonalt samarbeidsforum for norske kommunar og fylkeskommunar som arbeider med berekraft med basis i det FN støtta programmet U4SSC (United for Smart and Sustaiable Cities).

Det metodiske utgangspunktet er U4SSC. Det er eit FN-støtta program som måler status i kommunen i høve til FN sine bærekraftmål. Det er 92 samfunnsområde som er med i ei slik analyse. Data frå disse 92 områdane blir plotta inn i datasystem slik at det skal bli mogleg å sjå ein heilheit – og finne smarte og berekraftige løysingar.

På arrangementet får du møte:

  • Kari Aina Eik, generalsekretær i OiER og leiar for U4SSC-IP
  • Ole Helge Haugen, berekraftssjef Møre og Romsdal fylkeskommune

Meld deg på

Tidspunkt:

13. aug

Arrangør:

The North West, U4SSC-IP og Møre og Romsdal fylkeskommune

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding