Bærekraftsløft Agder – Kompetanseprogram i Lister

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden. Programmet er fordelt på fire fysiske workshops hvor bedriftene jobber med egen virksomhet underveis.

Tidspunkt

6. sep
11. okt

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Programmet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess med eget bærekraftsarbeid.

Fredag 6.september 2024, kl 8.00 – 12.00:
Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1.
Sted: Alloc AS, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal

Onsdag 25.september 2024, kl 8.00 – 15.30: (NB! WS 2 og 3)
Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og
Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak.
Sted: Lister Nyskaping, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal (3.etg)

Fredag 11. oktober 2024, kl 8.00 – 12.00:         
Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon.
Sted: Egenes Brannteknikk AS, Nulandsvika 1, 4405 Flekkefjord

Innhold:
I workshop 1 og 2
veiledes bedriftene i å gjennomføre en forenklet dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopene brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir grunnlag for å prioritere de bærekraftstiltak som gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

 

Veiledning fra Lister Nyskaping
Bedrifter som ønsker å motta inntil ti timer individuell veiledning fra Lister Nyskaping knyttet til kompetanseprogrammet, kan motta dette uten ekstra kostnad*** for bedriften, dersom bedriften kvalifiserer for ordningen (målbedrift). Hvis dette er aktuelt for din bedrift, kan du velge billetttypen «Næringshagebillett» og kontakte Lister Nyskaping for en rask vurdering av om bedriften er kvalifisert for ordningen. Kontakt: Daglig leder Christiane Skage:
epost: christiane.skage@listernyskaping.no Tlf: 95826406
Les mer om tilbudet fra Lister Nyskaping her: https://www.listernyskaping.no/

Hvem er programmet for?
Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.

Meld deg på

Tidspunkt:

6. sep
11. okt

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Påmelding